เริ่มต้นไดอารี่ของฉัน

เพศ
***
น้ำหนัก
kg ***
ส่วนสูง
kg ***
อายุ
kg ***
โปรดใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

เป้าหมายของคุณคือ ***

คุณทำกิจกรรมต่อวันมากน้อยขนาดไหน? ***

  • น้อยมาก - ทำงานออฟฟิต นั่งหน้าจอคอม แทบไม่ได้ออกกำลังกาย
  • น้อย - ออกกำลังกายแบบเบาๆ 1-3 ชั่วโมง / สัปดาห์
  • ปานกลาง - ออกกำลังกาย 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • สูง - ออกกำลังกายอย่างหนักวันละ 1 ชั่วโมงทุกวัน
  • สูงมาก - ออกกำลังกายอย่างหนักวันละ 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำทุกวัน
โปรดใส่ข้อมูลให้ครบ